Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden www.Brillenhuys.be

De hierna genoemde algemene voorwaarden regelen de omgang tussen de koper (hierna ‘klant’) en de webshop van BRILLENHUYS CHANTAL BVBA (hierna ‘t Brillenhuys). Elk bezoek aan- en eventuele verkoop via de website veronderstellen dat de klant onderstaande algemene voorwaarden volledig en zonder voorbehoud aanvaardt. ‘t Brillenhuys behoudt zich het recht voor om de op deze website vermelde voorwaarden te allen tijde aan te passen.

Toepassing

Wanneer de klant zijn online bestelling bevestigt, verklaart hij zich akkoord met deze algemene voorwaarden. Het Belgisch recht is van toepassing op deze site. Door een bestelling te plaatsen, gaat u akkoord met de leverings- en betalingsvoorwaarden. Indien u online een bestelling plaatst, aanvaardt u een verkoopcontract met ‘t Brillenhuys en de hieraan gekoppelde verkoopsvoorwaarden. ‘t Brillenhuys behoudt zich het recht voor haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen.

Identiteit van de onderneming:

Statutaire naam: Brillenhuys Chantal bvba
Postadres: Stationsstraat 44 – 3970 Leopoldsburg
Telefoonnummer +32 (0)11/34.16.70
E-mailadres: info@brillenhuys.be
BTW-nummer BE 0889.158.715
URL websites: www.brillenhuys.be – www.brillenhuyschantal.be – www.lenzenhuys.be

Beschrijvingen en foto’s op brillenhuys.be

‘t Brillenhuys levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn, zal ‘t Brillenhuys de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten.

‘t Brillenhuys kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaan uit het gebruik van de informatie op deze site. Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u de beheerder van de site contacteren via info@brillenhuys.be

De kleuren op de foto’s kunnen lichtjes afwijken van het origineel product. Door de aard van sommige producten van ‘t Brillenhuys bestaat de mogelijkheid dat de producten kleine verschillen in kleur of vorm vertonen in vergelijking met wat wordt getoond op de foto’s op de website en webshop. De instelling en kwaliteit van uw beeldscherm kunnen hierin ook een rol bij spelen.

Prijzen

De prijzen zijn geldig op de dag dat ze worden weergegeven op de website of voor de vermelde geldigheidsperiode. De prijzen vermeld op www.brillenhuys.be worden uitgedrukt in euro, inclusief 21% btw en exclusief transport- en/of verzendingskosten. ‘t Brillenhuys behoudt zich het recht voor om prijzen te allen tijden aan te passen of te corrigeren. ‘t Brillenhuys is niet verantwoordelijk voor prijsvermeldingen die overduidelijk onjuist zijn, bijvoorbeeld als gevolg van een duidelijke invoer-, zet- of drukfouten en kan deze ook na een bestelling nog corrigeren. Alle prijzen op de site zijn dus onder voorbehoud van druk- en zetfouten. De prijzen zijn exclusief alle extra lokale kosten die mogelijk van toepassing zijn (zoals douanerechten/taxen) en die dus voor rekening van de klant zijn. Deze lokale kosten zijn afhankelijk van de regio en lokale douaneadministratie.

Levering

De klant kan vrij kiezen om de goederen zelf kosteloos op te halen of de goederen te laten leveren mits het betalen van een verzendingskost.

Alle verzendingen, nationaal en internationaal, gebeuren via Bpost of DPD.

 • Ophaling in de winkel: gratis
 • Nationale verzending (België): U krijgt bij de bestelling de keuze tussen 2
  opties.

  • optie 1 – Basic: € 4.00 = Verzending met postzegels.  Het pakketje is niet verzekerd tegen verlies en de levering ervan kan langer duren. Tracking van dit pakket is niet mogelijk.
  • optie 1 – Safe: € 6.50 = Verzending met pakketservice (via DPD of Bpost).  het pakketje is wel verzekerd tegen verlies. De levering van het pakket verloopt over het algemeen binnen 2 werkdagen na versturen van het pakket. Tracking van dit pakket is wel mogelijk. U ontvangt normaal gezien een trackingcode van Bpost of DPD.
 • Voor alle bestellingen vanaf 180 Euro:  gratis verzending in België
 • Verzending buurlanden (Nederland, Luxemburg, Duitsland): € 9.00
 • Verzending overige EU-landen + US: € 20.00
 • Overige landen: € 25.00 voor zover mogelijk via DPD/Bpost.

Aan de hand van het e-trackingsysteem van DPD/Bpost kan de koper zijn bestelling online traceren via de track en trace code die staat vermeld in de verzendingsnotificatie die u ontvangt via DPD/Bpost of kan aangevraagd worden via info@brillenhuys.be. Indien u uw bestelling laat versturen via de optie Basic (zie hierboven) is er geen tracking mogelijk.

Wij verzenden wereldwijd!

Uw pakket wordt na ontvangst van betaling geleverd binnen een termijn van 2 tot 10 werkdagen. Deze door ons vooropgestelde leveringstermijnen zijn louter indicatief. ‘t Brillenhuys kan niet aansprakelijk gesteld worden voor vertragingen opgelopen tijdens het transport.

De levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.
Het leveringsadres is het adres dat de consument aan ‘t Brillenhuys opgaf.
Indien de goederen niet op voorraad zijn, zal ‘t Brillenhuys de klant zo snel mogelijk op de hoogte brengen. De klant wordt opnieuw gecontacteerd als de goederen weer op voorraad zijn.
Vanaf het ogenblik dat ‘t Brillenhuys uw bestelling aanvaardt, ontstaat er een verkoopovereenkomst tussen ‘t Brillenhuys en de klant.

Aan de leveringsplicht van ‘t Brillenhuys zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door ‘t Brillenhuys geleverde producten eenmaal aan de klant zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis vormt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van aanvaarding, het volledige bewijs van het aanbod tot levering.

Alle op de internetsite genoemde termijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.

Na ontvangst van de levering, wordt er van de klant verwacht dat hij de goederen volledig en grondig nakijkt. In geval van gebreken moet de klant binnen de 48 u ‘t Brillenhuys op de hoogte brengen. Dit kan zowel schriftelijk als via e-mail. In geval de klant de verkoper niet binnen de 48 u op de hoogte brengt van eventuele gebreken, wordt ervan uitgegaan dat de klant de goederen aanvaardt in de staat waarin ze afgeleverd zijn. Bovendien is alle recht om klacht in te dienen dan niet meer van toepassing. Als de klacht gegrond is volgens de verkoper, kan de verkoper kiezen een vergoeding te betalen (maximum ten belope van de totale factuur van de geleverde goederen) of de goederen opnieuw gratis te leveren. De verkoper is niet verplicht om andere schadevergoedingen te betalen.

Alle artikelen worden geleverd met een veiligheidszegel. Dit zegel laat toe het montuur te controleren, uit te proberen en te evalueren op pasvorm, look en functionaliteit.
Het is belangrijk dat u eerst het product nakijkt en goedkeurt voordat u dit zegel verwijdert.

LET OP! Eens dit zegel verwijderd is, is het niet meer mogelijk het artikel terug te sturen.

Online aankopen

De klant heeft de mogelijkheid om de artikelen van het ‘t Brillenhuys assortiment online aan te kopen.

De aankoop komt tot stand op het moment dat de klant een bevestigingsmail ontvangt van ‘t Brillenhuys. De artikelen worden op het opgegeven adres van de klant geleverd.

De klant heeft de keuze tussen de volgende betaalwijzen:

 • via kredietkaart
 • via bankkaart (mister cash / bancontact)
 • via PayPal
 • cash (bij afhaling in de winkel)

Transportschade

Voor het verzenden worden alle artikelen gecontroleerd. We zorgen tevens voor een degelijke verpakking. De klant verbindt zich ertoe de bestelling onmiddellijk na ontvangst te controleren en ons onmiddellijk op de hoogte te stellen van eventuele schade. Dit kan via e-mail, liefst met een foto van het beschadigde artikel erbij. Gooi nooit de postverpakking weg voor u hebt vastgesteld dat uw bestelling in goede staat is.
Retourzendingen op basis van schade dienen altijd in overleg te verlopen, stuur dus nooit een beschadigd artikel op eigen initiatief terug.

Controleer ons beleid in verband met terugbetalingen en retourneren hier.

‘t Brillenhuys kan niet aansprakelijk worden gesteld voor verlies, diefstal of beschadiging tijdens het verzenden via onze verzendingspartner. Wij verpakken de producten op een dusdanige manier dat beschadigingen bijna onmogelijk zijn. Ieder pakje verstuurd met onze verzendingspartner is voorzien van een unieke streepjescode die online kan worden opgevolgd op de website van deze partner. Indien de klant problemen ondervindt met het ontvangen van zijn pakje, kan deze zich altijd wenden tot de transporteur met vermelding van deze unieke streepjescode. De consument zal tevens een mail met een traceercode van het pakket ontvangen.

Herroepingsrecht

Indien er sprake is van een consumentenkoop, overeenkomstig de Wet betreffende de verkoop op afstand, heeft de koper het recht (een deel van) de geleverde goederen binnen een periode van 14 werkdagen zonder opgave van reden te retourneren. Deze termijn begint op het moment dat de bestelde goederen zijn afgeleverd. Indien de koper na afloop van deze termijn de geleverde producten niet aan ‘t Brillenhuys heeft teruggezonden, is de koop een feit. De koper moet vóór hij een terugzending doet, de retournering schriftelijk melden aan ‘t Brillenhuys binnen de termijn van 14 werkdagen na levering. De koper dient te bewijzen dat de geleverde producten tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging. Terugzending van de producten dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Indien de producten door de koper zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt, vervalt het recht op ontbinding in de zin van dit lid. Met inachtneming van wat is bepaald in de vorige zin, draagt ‘t Brillenhuys er zorg voor dat binnen 30 dagen na goede ontvangst van de retourzending, het volledige aankoopbedrag exclusief de berekende verzendkosten aan de koper wordt terugbetaald. Het terugzenden van de geleverde producten komt geheel voor rekening en risico van de koper.

Het herroepingsrecht is niet van toepassing op zaken die op bestelling en dus op maat werden gemaakt.

Bij een incorrecte levering van de bestelde goederen door ‘t Brillenhuys, zullen wij de terugzendkosten volledig voor onze rekening nemen.

‘t Brillenhuys behoudt zich het recht voor om retourneringen te weigeren als er een vermoeden is dat de producten werden gebruikt, of als er schade wordt vermoed die niet werd veroorzaakt door ‘t Brillenhuys of de productleverancier.

De consument dient een volledig ingevuld retourformulier in te dienen. Dit formulier kan hier worden gedownload.

Garantie

Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Deze wettelijke garantie geldt vanaf de datum van levering aan de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd.

Om een beroep te doen op de garantie, moet de Klant een aankoopbewijs kunnen voorleggen. Klanten wordt aangeraden om de oorspronkelijke verpakking van de goederen te bewaren.

De koper heeft recht op 2 jaar garantie op fabricagefouten op de aangekochte producten. Andere beschadigingen of diefstal van de aangekochte producten vallen niet onder de aangeboden garantie. De garantietermijn begint te lopen vanaf de datum van de levering van het product.

Voor artikelen die online werden aangekocht en op het door de klant opgegeven adres zijn afgeleverd, dient de klant contact op te nemen met ‘t Brillenhuys en het artikel op zijn kosten terug te bezorgen aan ‘t Brillenhuys.

Service na verkoop

Op alle goederen aangekocht via de webshop van ‘t Brillenhuys wordt, naast de wettelijke garantie, volgende service na verkoop kosteloos aangeboden:

-Het rechtzetten van het montuur
-Het vervangen van eventuele neussteuntjes indien noodzakelijk
-Het polijsten van kunststof zonnebrillen

Overmacht

‘t Brillenhuys is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.

Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet aan haar kan worden toegeschreven. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, internetstoringen, stroomstoringen, storingen in e-mailverkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, stakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van ‘t Brillenhuys alsmede van derden, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.

‘t Brillenhuys behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is ‘t Brillenhuys gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.

Aansprakelijkheid

‘t Brillenhuys is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.

Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet aan haar kan worden toegeschreven. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, internetstoringen, stroomstoringen, storingen in e-mailverkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, stakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van ‘t Brillenhuys alsmede van derden, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.

‘t Brillenhuys behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is ‘t Brillenhuys gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.

Disclaimer

Deze site en haar inhoud zijn integraal het exclusieve eigendom van ‘t Brillenhuys. Deze site en haar inhoud worden beschermd door het recht op de intellectuele eigendom. Het is niet toegestaan om elementen (teksten, beelden, lay-out, logo’s, software, …) van deze site of haar inhoud gedeeltelijk of in hun geheel te reproduceren, te verspreiden, te wijzigen of mee te delen aan het publiek.

betwistingen

Op alle overeenkomsten is het Belgisch recht van toepassing.

Van geschillen, voortvloeiende uit een overeenkomst tussen ‘t Brillenhuys en de koper, welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, neemt de bevoegde rechter binnen het arrondissement Hasselt kennis.

Privacy

‘t Brillenhuys zal uw klantgegevens slechts gebruiken voor de uitvoering van de afgesloten overeenkomst die u middels uw bestelling afsluit. Tevens kunnen uw gegevens gebruikt worden door ‘t Brillenhuys om u vrijblijvend interessante informatie te verstrekken en/of aanbiedingen te doen. Uw gegevens worden niet doorgegeven, verhuurd of verkocht aan derden.

‘t Brillenhuys respecteert strikt de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens.

De webshop van ‘t Brillenhuys maakt gebruik van cookies.  Cookies zijn een standaard internetprotocol dat het mogelijk maakt bepaalde informatie op te slaan en te ontsluiten op het systeem van de gebruiker. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren. Iedere internetgebruiker kan zijn computer zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd. Indien uw computer geen cookies accepteert, is het mogelijk dat u problemen ondervindt tijdens de bestelprocedure. Mocht dit het geval zijn dan verzoeken wij u contact met ons op te nemen zodat wij u bestelling alsnog kunnen invoeren.

‘t Brillenhuys houdt online (anonieme) bezoekersstatistieken bij om te kunnen bekijken welke pagina’s van de internetsite in welke mate bezocht worden. Indien u vragen hebt over het privacybeleid, dan kunt u ons steeds contacteren.

Terugbetaling en retourneren:

Hoe kan ik een artikel retourneren?

Zorg ervoor dat u de artikels retourneert in de originele verpakking. Ze mogen niet gebruikt zijn en geen tekenen vertonen dat ze gedragen werden.
Om dit te vermijden worden alle artikelen worden geleverd met een veiligheidszegel. Dit zegel laat toe het montuur te controleren, uit te proberen en te evalueren op pasvorm, look en functionaliteit.
Het is belangrijk dat u eerst het product nakijkt en goedkeurt voordat u dit zegel verwijdert.
LET OP! Eens dit zegel verwijderd is, is het niet meer mogelijk het artikel terug te sturen.

Ze moeten worden geretourneerd binnen de 14 dagen na ontvangst van de bestelling. De kosten voor het retourneren van de producten moeten worden betaald door de verzender (verzendingskosten/taxen).

Gelieve contact op te nemen met info@brillenhuys.be of te bellen naar +32 (0)11/34.16.70 en het retourneerformulier in te vullen. Vergeet niet uw bestelnummer & bestelcontactgegevens in te vullen, zodat wij alles correct kunnen opvolgen.

Gelieve onze algemene voorwaarden grondig te lezen.

Herroepingsrecht

Indien er sprake is van een consumentenkoop, overeenkomstig de Wet betreffende de verkoop op afstand, heeft de koper het recht (een deel van) de geleverde goederen binnen een periode van 14 werkdagen zonder opgave van reden te retourneren. Deze termijn begint op het moment dat de bestelde goederen zijn afgeleverd. Indien de koper na afloop van deze termijn de geleverde producten niet aan ‘t Brillenhuys heeft teruggezonden, is de koop een feit. De koper moet vóór hij een terugzending doet, de retournering schriftelijk melden aan ‘t Brillenhuys binnen de termijn van 14 werkdagen na levering. De koper dient te bewijzen dat de geleverde producten tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging. Terugzending van de producten dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Indien de producten door de koper zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt, vervalt het recht op ontbinding in de zin van dit lid. Met inachtneming van wat is bepaald in de vorige zin, draagt ‘t Brillenhuys er zorg voor dat binnen 30 dagen na goede ontvangst van de retourzending, het volledige aankoopbedrag exclusief de berekende verzendkosten aan de koper wordt terugbetaald. Het terugzenden van de geleverde producten komt geheel voor rekening en risico van de koper.
Het herroepingsrecht is niet van toepassing op zaken die op bestelling en dus op maat werden gemaakt. Bij een oncorrecte levering van de bestelde goederen door ‘t Brillenhuys, zullen wij de terugzendkosten volledig voor onze rekening nemen. ’t Brillenhuys behoudt zich het recht voor om retourneringen te weigeren als het veiligheidszegel is verwijderd, er een vermoeden is dat de producten werden gebruikt, of als er schade wordt vermoed die niet werd veroorzaakt door ‘t Brillenhuys of de productleverancier.

Hoe word ik terugbetaald?

Wij storten het geld terug op het bankrekeningnummer dat werd gebruikt voor de betaling van de bestelling.

Het duurt ongeveer 30 dagen voor de betaling op uw rekening zal verschijnen. Als wij om een of andere reden niet kunnen terugstorten op de rekening waarmee betaald werd, zullen wij contact met u opnemen om een alternatief overeen te komen.

Download hier het herroepingsformulier

Herroepingsformulier

De koper heeft het recht om zonder opgave van enige redenen binnen een termijn van 14 kalenderdagen na de levering  (d.i. de dag waarop de koper of een door de koper aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product fysiek in bezit krijgt) af te zien van de aankoop van zijn product.

De koper dient ‘t Brillenhuys schriftelijk in kennis te stellen van het feit dat hij aan zijn aankoop wenst te verzaken. Hiervoor kan gebruik gemaakt worden van het elektronisch herroepingsformulier dat te vinden onderaan de tekst.
Dit document mag per post of per mail naar ‘t Brillenhuys verzonden worden. Zodra ‘t Brillenhuys de herroeping ontvangt, wordt de geldigheid van de herroeping aan de koper bevestigd. De koper moet de producten onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen aan ‘t Brillenhuys heeft meegedeeld, overhandigen in de winkel van ‘t Brillenhuys of terugzenden naar het volgend adres:

‘t Brillenhuys
Stationsstraat 44
3970 Leopoldsburg
België

Ingeval de koper van dit verzakingsrecht gebruik maakt, betaalt ‘t Brillenhuys de reeds betaalde aankoopprijs terug. De terugbetaling gebeurt via dezelfde betalingswijze als diegene die de koper heeft gekozen om de betaling te verrichten. De kosten verbonden aan het terugzenden van de producten zijn voor rekening van de koper.
Indien het veiligheidszegel is verwijderd, de teruggestuurde producten zijn beschadigd of in waarde zijn verminderd, behoudt ‘t Brillenhuys zich het recht voor om de koper aansprakelijk te stellen en een schadevergoeding te eisen voor elke schade of waardevermindering die te wijten is aan de koper.
Enkel producten die zich in de originele verpakking bevinden en samen met alle accessoires en toebehoren en de factuur of het aankoopbewijs worden teruggenomen.

Zullen in geen geval worden teruggenomen: Gebruikte, bevuilde, beschadigde of onvolledige artikelen / Artikelen waarvan het veiligheidszegel is verwijderd  / Artikelen die op maat van de klant zijn gemaakt of volgens de specificaties van de klant vervaardigde goederen (gepersonaliseerde artikelen)